Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Değerli Müşterimiz;

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı resmi gazeftede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Şirketimiz Veri Sorumlusu  sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli mevzuat uyum çalışmalarını gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verileriniz sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

Bu kapsamda üyelik sıfatınız devam ettiği müddet boyunca kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Şirketimiz Olivoshoes tarafından muhafaza edilip vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir.

Ancak dilediğiniz zaman Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

Buna göre kişisel verisi işlenen müşterilerimiz;

•             Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•             İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

•             Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•             Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

•             Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

•             İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

•             Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda sayılan bu talepler başvuru formu doldurularak [email protected] adresine gönderilerek veya  0542 775 03 35 numaraları çağrı merkezimizi aramak suretiyle Şirketimize her zaman iletilebilir.